Sözlükte "önsöz" ne demek?

1. Bir yapıtın amacını, konusunu, işleniş biçimini açıklayan, kimi kez de hazırlanmasında emeği geçen kişileri belirten yazı, mukaddime, dibace.

Önsöz kelimesinin ingilizcesi

n. foreword, preface, introduction, prolog, prologue, exordium, preamble, proem, prolegomena